معرفی واحد بسته بندی


نظر به ضرورت محافظت از محصول در برابر صدمات احتمالی ناشی از حمل و نقل و دسترسی آسان به محصول در واحدهای عملیاتی، در واحد بسته بندی شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا گسکتهای اسپیرال وند از سایز ½ تا ۶ اینچ در بسته های ده تایی، از سایز ۸ الی ۱۲ اینچ در بسته های پنج تایی که هربسته با یک لایه نایلون سلیفون پوشانده می شوند و نهایتا در جعبه های کارتونی قرار گرفته و بوسیله صندوق چوبی ارسال میگردند. از سایز ۱۴ اینچ به بالا هر عدد گسکت پس از اعمال پوشش نایلون سیلیفون، بر روی یک لایه مقوا بوسیله بست کمربندی مهار شده و در صندوق چوبی قرار میگیرند.
در خصوص سایر انواع گسکت نیز به تناسب تولید بسته بندیهای مناسبی در نظر گرفته شده که نهایتا رضایت مشتریان را در پی داشته باشد.

Packing01

Packing02

Packing03

Packing04

Packing05