در تاریخ هفدهم اکتبر ۲۰۱۶ از توانمندیهای ساخت شرکت Dalian Hengli Measure & Control Instrument Engineering Co., LTD  در زمینه ساخت انواع کنترل ولو توسط مدیر عامل شرکت در شهر دالیان چین بازدید بعمل آمد و با توجه به تمایل هر دوطرف قـرارداد اخذ نمایندگی انحصاری فروش آن شرکت به امضاء رسید و قرار بر این شد در آینده نزدیک بمنظور انتقال تکنولوژی و دستگاههای ساخت انواع کنترل ولو در دستور کار هر دو شرکت قرار گیرد.


img_2288

img_2289

Appointment Letter_001