واحد تعمیر، نگهداری و مهندسی شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا، با تکیه بر دانش و تجربیات پرسنل کار آزموده و مجرب خود با هدف بومی سازی عملیاتهای تعمیر و نگهداری تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی کشور، توانسته است با ارائه مشاوره و انجام خدمات فنی، کمک شایانی به کارفرمایان محترم بنماید. بدین جهت کارفرمایان محترم با ارسال رسمی رضایتنامه و تاییدیه ی خدمات فنی ارائه شده از سوی شرکت های پتروشیمی پارس و شهید تندگویان، مراتب رضایت خود را اعلام نموده اند.

valve

 

 

 

15102017084555_001