شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا در راستای اهداف بلند مدت خود، پس از راه اندازی واحد ساخت و تعمیرات انواع تجهیزات ثابت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، جهت خدمت رسانی بیشتر به صنایع نیروگاهی که همیشه یکی از اهداف این شرکت بوده، هم اکنون همکاری تجاری و تولیدی خود را با شرکت Turbine Blades S.R.L ایتالیا در زمینه ساخت و تامین قطعات و تجهیزلت پیچیده و مهم نیروگاهی آغاز نموده است.
این شرکت امید وار است پس از این با عنایت پروردگار و ارائه خدمات مفید و ارزنده به صنایع نیروگاهی کشور، بتواند گام های بزرگی در راستای خودکفایی بیشتر کشور عزیزمان بردارد.

Turbine_001