واحد بازرگانی و تامین اقـلام پایپینگ

به مـوازات تولید انواع گسـکت، این شـرکت انجام فعالیتهای بازرگانی، جهت تامین کلیه اقلام پایپینگ از سـازندگان معتبر اروپایی،  ژاپن، کره جنوبی و سـازندگان چینی موجـود در وندرلیست جامع وزارت نفت را سرلوحه کار خویش قـرارداده و در این زمینه موفق به اخـذ پـروژه­های قابل توجهی با شرکت های مناطق نفت خیز جنوب، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی فجـر، مجتمع گاز پارس جنوبی، نفت وگاز پارس و شـرکتهای تابعه آن مانند آریا نفت شهـاب، پتـرو پایدار ایرانیان، پترو کاران شفق کیش، مهندسی و سـاخت توربین مپنا (توگا)، مهندسی و سـاخت بویلـر و تجهیزات مپنا و تعداد قابل توجهـی از پیمانکاران خصـوصی فعال در حـوزه نفت و گاز شـده است.

همـکاری با سـازندگان معـتبر اقـلام پاپینگ از قبیل انـواع  لوله و تیـوب، اتصالات و فلنج، ورق، شـیرآلات مـورد نیاز صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی و حفـاری، اتصالات ارتجاعی، پیچ و مهره و …. از کشـورهای آلمان، ایتالیا ، اسپانیا، ژاپن، کـره جنوبی و سـازندگان چینی معتبر، این شـرکت را قادر ساخته تا در هـرگونه پروژه­هـای تامین اقـلام اسـتاندارد و غیر اسـتاندارد فعالیت نماید که تقـدیر نامه ­هـای اخـذ شـده این شـرکت از سوی کارفـرمایان مـوید این موضـوع میباشـد.

p1p2

 

این شـرکت در راسـتای ارتقـاء فعالیتهای بازرگانی خویش،  نسبت به تامین انواع متریال­هـای خاص از قبیل آلیاژهـای آلـومینیوم، مـس، تیتانـیوم، نیـکل در گـریدهـای مختلـف و به فـرم­هـای گوناگـون مانند Wire, Plate/Sheet , Round  Bar, Rectangular Bar, Section و ….. جهت صـنایع نفت و گاز از طـریق شـرکای تجاری خود در آلمان،کـره جنوبی و چین اقدام نمـوده است.

همچنین نظـر به خط مشی این شـرکت که همان ارتقـاءکمی و کیفی خدمات ارائه شـده به شـرکتهای کارفرما  میباشد، همزمان با انجام فعالیتهای ذکـر گـردیده فوق، قریب به یکسال شـروع به ارائه خدمات ساخت و تعمیر تجهـیزات ثابت ، دوار و شیرآلات صنعتی در کارخانه شماره ۱ خود نمـوده است که تامین کلیه قطـعات اصلی و یدکی مورد نیاز نظیر انواع قطعات کمپرسور، توربین، پمپ و سـایر تجهـیزات خاص مرتب به پروژه­هـای سـاخت و تعمیرات را از طریق واحد بازرگانی انجام میدهد، لذا در صـورت اعـلام نیاز، امکان سـاخت و تحـویل اقلام درخواستی در کمترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت امکان پذیر میباشد.

در زیر لیست مختصـری از اقلام پایپینگ که این شـرکت توانایی تامین آنرا دارد ارائه گردیده است.

          Pipes \ Tube

 

p3

p4

 

p5

 

p6

 

p7

 

p8

در راستای خط مشی مدیـریت و الزامات واحد QC این شـرکت، بازرسی وکنترل کیفیت نهایی کالای  درخواستی کارفـرما، اولویت اصلی این مجموعه میباشـد، که جهت نیل به این هـدف، کلیه اقـلام درخواستی تحت بازرسی­های مورد نیاز طبق استانداردهایASTM , ASME , BS , DIN , JIS , GOST, IPS  IGS و  غیره …. قـرار میگـیرد وهمچنین در صـورت درخواسـت، کلیه مـراحل تست و بازرسی نیز تحت نظـر شـرکت ها بازرسی شـخص ثالث مـورد تایید کارفـرما قـرار خـواهد گـرفت.

واحد ساخت، مهندسی معکوس و تعمیرات تجهیزات ثابت و دوار

واحــد تعمیــرات تجهیــزات ثابــت، دوار و شــیرآلات صنعتــی ایــن شــرکت در محــل کارخانــه شــماره یــک بــا حــدود ۱۵۰۰ متــر مربــع فضــای کارگاهــی  واداری، بــا تکیــه بــر دانــش فنــی  وتجربیــات پرســنل کارآزمــوده  ومجــرب خــود باهــدف بومی ســازی عملیــات تعمیــر و نگهــداری و نیــز انجــام عملیــات مهندســی معکــوس تجهیــزات صنایــع نفــت، گاز، پتروشــیمی و نیروگاهــی کشــور در زمینــه  ارائــه مشــاوره، پیشــنهادات فنــی و راهکارهــای مناســب و انجــام خدمــات زیــر، کمــک شــایانی را بــه کارفرمایــان محتــرم خــود نمــوده اســت:

p10

  • Re-tubing، بازسازی Baffle, Tube Sheet, Shell انواع مبدلهای حرارتی
  • تعمیر و بازسازی انواع پمپها و کمپرسورهای رفت و برگشتی و گریز از مرکز
  • تعمیر و بازسازی بدنه و قطعات داخلی انواع شیرآلات صنعتی

نظیر  Stem, Cage, Plug, Seat با تکیه بر تکنیکهای جدید نقطه یابی با دستگاههای CMM و به روش Optic، انجام انواع پوششکاری (Tungsten Carbide Coating, Metal Spray, ….) و ساخت مجموعه واشرهای آب بندی، عملیات Stem Extension و نهایتاً تست هیدرواستاتیک توسط Test Bench با قابلیت تست نشتی آب (High Pressure Closure Test)، تست نشتی هوا (Low Pressure Closure Test)  و تست بدنه (Shell Test) بر روی انواع ولوهای فلنجی، جوشی و غیره.

بعنوان نمونه ای از خدمات صورت گرفته این شرکت به تعمیر شیرآلات پروانه ای و شیرآلات توپی، انجام عملیات مهندسی معکوس جهت ساخت قطعات یدکی شیرآلات صنعتی (Stem, Seat, Plug)، تعمیر قطعات جانبی پمپ و کمپرسور (پیستون، شافت و … ) برای شرکتهای نطیر پتروشیمی کاویان، پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی شهید تند گویان، شرکت نفت فلات قاره (منطقه قشم) و نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند اشاره نمود.

p9

p11