برنامه ما

شركت فني مهندسي آتبين ايستا پس از تجهيز كردن ماشين آلات مربوط به ساخت انواع گسكت و خودكفايي در توليد اين نوع محصولات در نظر دارد با تكيه بر دانش فني گروه مهندسي ، توانايي پرسنل توليد و همچنين ارتقاء ماشين آلات كارخانه در آينده اي نزديك خط توليد مبدل هاي حرارتي ، مخازن تحت فشار و كولرهاي هوايي را راه اندازي نمايد .

 

HeatExchanger