رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

MAN_6472-1

مهندس مجید مسلط

ایمیل: m.mosallat@aitco.ir

 

مدیر کارخانه

MAN_6477-1

محسن جوانمردی

ایمیل: Factorymanager@aitco.ir

مدیر تضمین کیفیت

default-profile-picture-1-227x300

فاطمه نوری

ایمیل: QAmanager@aitco.ir

مدیر بازرگانی پایپینگ

MAN_6489-1

مهندس فرید فعال

ایمیل: commmanagerpipe@aitco.ir

مدیر فروش

default profile picture

مهندس سمیره عزیزی

ایمیل: salesmanager@aitco.ir

مدیر بازرگانی گسکت

default-profile-picture-1-227x300

فاطمه نوری

ایمیل: commmanagergask@aitco.ir

مدیر تدارکات

MAN_6478-1

مهندس صیاد آقایی

ایمیل: procmanager@aitco.ir

رئیس خرید خارج

default profile picture

مهندس حمیده علی اکبر

ایمیل: foreign-proc@aitco.ir

مدیر بازاریابی

default-profile-picture-1-227x300

منصوره میرزایی

marketmanager@aitco.ir

مدیر IT

MAN_6511-1

مهندس حمید رضا پیرویسی

ایمیل: ITmanager@aitco.ir