سلام ، به سایت شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا خوش آمدید.

خ کریمخان زند - خ آبان جنوبی - پلاک 7/1 - طبقه اول
ایران ، تهران

مهندسی و توسعه گاز ایران

نام پروژه:

Bid Boland Gas Treating Plant-II (BB2)

کارفرما:

مهندسی و توسعه گاز ایران

پیمانکار:

(Sazeh Consultants- Jahan Pars)کنسرسیوم مهندسان مشاور سازه – جهان پارس

تاریخ تنفیذ قرارداد:

2017-NOV-18